Prison yoga är en mindfulnessbaserad yoga som syftar till att stärka interner att hitta nya verktyg för att hantera utmaningar och konflikter. Tidigare i vår lanserade Yogobe en sida med onlineklasser speciellt framtagna för personer som är frihetsberörda. Läs mer här

Nyligen publicerades också en studie från Högskolan i väst som visar positiva resultat i psykologisk personlighetsmognad hos interner som har genomgått en tioveckors kurs i yoga.

Ta del av forskningsartikeln här