För några år sedan fick jag den stora ynnesten att utbilda mig till coach. Jag har tigare gått kurser i MI (Motivational interviewing) och i min roll som sjuksköterska har jag arbetat med förebyggande hälsovård och riktade insatser, exempelvis sluta röka. Verktygen i MI är jättebra, men först när jag hamnade på coachutbildningen, så kände jag att jag hade hittat rätt. Coachingtekniken ger effekt på djupet och det är en häftig upplevelse att få ta del av en annan persons resa.

I coaching ser man klienten som kapabel till att finna rätt lösningar. Det är en framåtriktad process där coachen peppar och stöttar klienten att ta viktiga steg för att nå mål.Det är dock klienten som tillsammans med coachen sätter målen för samtalen och som också ansvarar för att arbetet utförs. Det är en viktig skillnad från terapi, där terapeuten har ett större ansvar och som också styr samtalet mer. I terapi arbetar man även med saker som finns bakåt i tiden, medan i coaching arbetar man bara nu och framåt. Självklart påverkar våra tidigare erfarenheter hur vi sätter mål och hur vi når dem, men fokus på ändå på vad kan du göra nu idag, som leder dig närmre ditt mål.

Att arbeta med mål, ger oss en känsla av kontroll och att vi vet vart vi ska. Står vi i en situation som upplevs som övermäktig kan det lätt kännas som om vi tappar fotfästet. Genom att vi börjar formulera hur vi vill att det ska se ut, och därifrån formulerar delmål som tar oss ett steg närmare ger det oss ett lugn. Det kan vara stökigt just nu, men jag vet vad jag ska.

I coaching arbetar man även med att kartlägga värderingar och drömmar. Frågor som: Vad är viktigt för dig, vad är det värsta du vet, när trivs du som bäst och vart ser du dig om 3,5,10 år,  hjälper dig att tydligare formulera mål som känns viktiga att arbeta mot.

Är du nyfiken och vill veta mer?

Hör av dig!

karolina@happyfaceyoga.se