Arbetsmiljöverket har tagit fram en viktig film om den sjuka jobbstressen. Ohälsotalet ökar och allt fler sjukskrivs för stressrelaterade symtom. Det finns dock en hel del att göra för att förebygga den ohälsosamma arbetsmiljön. Se filmen om de sjuka jobbstressen, en tankeväckande film om ett ämne som berör oss alla.