“Eudaimonic well-being refers to living a life of virtue in pursuit of human excellence”. Att finna en känsla av mening och riktning i livet- ett engagemang i ngt som är större än sig själv.Vilka effekter det här har på hälsa och hur det korrelerar med yogans filosofiska system är ngt jag tänker utforska under våren.

Aristoteles