Det här med livsmål är en vattendelare. Antingen så tycker man om att arbeta med mål, eller så tycker man inte det. För mig är livsmål det som ger struktur till mitt liv. De fungerar som en inbyggd kompass, som hjälper mig att navigera även när vägen inte är synlig. När en känsla av hopplöshet smyger sig på och jag tvivlar på syftet med mina ansträngningar, så plockar jag fram mina livsmål. Oftast sprider sig ett lugn och en känsla av kontroll när jag läser mina formuleringar. Jag får kraft att jobba vidare helt enkelt.

Att formulera livsmål, ger en tydlighet vart man är på väg men det betyder inte att det är en enkel väg rakt fram mot mål. Du behöver vara öppen för att det kommer att komma hinder på vägen, du går vilse och du kommer att tvivla på dina möjligheter att nå mål över huvud taget. Det är helt enkelt en ganska slingrig väg, men det är ändock en väg framåt.

Effekten av att formulera livsmål blir följande
1. Ett tydligt syfte och väl formulerade mål med livet, ger en bättre upplevd hälsa. Du gör hälsosammare val och du upplever en högre känsla av kontroll och meningsfullhet.
2. Du når dina mål snabbare. Formulera gärna dina mål i text och bild. Gör dem synliga och påminn dig dagligen vart du är på väg.
3. Lättare att fatta beslut som är i linje med ditt syfte och mål. Besluten kommer att kännas så mycket bättre eftersom de är grundade i dina värderingar.
4. Du blir gladare och mer motiverad av att ha livsmål. Det är också väldigt kul att gå tillbaka och se på alla mål som man faktiskt har lyckats nå. Det blir ett kvitto på att man har en möjlighet att faktiskt styra sitt eget liv.

Prova att skriv ned några mål och se vad som händer. Vart vill du vara om tre år?
Lycka till