Psykisk ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning. WHO förutspår att ­depressionssjukdomar kommer att toppa listan över de hälsoproblem som orsakar för tidig död och arbetsoförmåga år 2030. Det finns många skäl för samhället att söka nya behandlingsalternativ. Den antidepressiva medicin som står till buds i dag fungerar inte tillfredsställande och psykologisk behandling är dyr.

Forskning visar att fysisk aktivitet, som exempelvis konditionsträning och styrketräning har lika bra effekt vid behandling av depression som läkemedelsbehandling med antidepressiva. Forskningen visar också att träning minskar risken för att utveckla depressiva symtom med 25-40%.

 

Mot depression gäller antingen …

… konditionsträning 30–45 minuter av minst måttlig grad, 2–3 gånger/vecka under minst nio veckor.

… eller styrketräning 30–60 minuter med 8–10 ­olika övningar, 2–3 gånger/vecka under minst nio veckor.

Läs mer här

Fysisk aktivitet vid depression

Kroppen kan läka själen