Senaste åren har flera forskningsstudier påvisat positiva effekter av yoga vid bland annat smärtproblematik, stress och högt blodtryck. I Sverige pågår det studier på Danderyds sjukhus och Huddinge, där man prövar effekterna av mediyoga hos patienter med hjärtsvikt och förmaksflimmer.

Läs mer

Mediyoga

Yoga Journal