WHO har tagit fram en rapport om övervikt och fetma i Europa och Sverige tillhör ett av de länder där fetman ökar snabbast. Om bara 15 år kommer var fjärde svensk man och var femte kvinna vara drabbad av fetma.

Läs hela artikeln här: