Meditation for busy people

You should for meditation for 20 minutes a day, unless you are too busy, then you should sit for an hour. - old zen saying Meditation är rena rama hälsokuren för både kropp och knopp.

Den sjuka jobbstressen

Arbetsmiljöverket har tagit fram en viktig film om den sjuka jobbstressen. Ohälsotalet ökar och allt fler sjukskrivs för stressrelaterade symtom. Det finns dock en hel del att göra för att förebygga den ohälsosamma arbetsmiljön. Se

Fysisk aktivitet kan dämpa depression

Psykisk ohälsa är en av de vanligaste anledningarna till sjukskrivning. WHO förutspår att ­depressionssjukdomar kommer att toppa listan över de hälsoproblem som orsakar för tidig död och arbetsoförmåga år 2030. Det finns många skäl för

Meditation hjälper snabbt vid stress

Meditation kan öka koncentrationsförmågan och hjälpa dig att hantera stress. Resultaten märks redan efter fem dagar, visar ny forskning. Meditation vid stress